Behandlingsformer

Akupunktur er en flere tusen år gammel kinesisk medisinsk behandlingsform som gjennom erfaring og forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode med svært få bivirkninger. Ordet akupunktur kommer fra de to latinske ordene acus = nål, spiss, og punctur = punktere, stikke. Zhen Jiu kalles metoden på kinesisk. Det betyr nåling og varming (moxa), som er de to mest brukte teknikkene innen akupunktur.

Moksibusjon innebærer varmebehandling av akupunkturpunkter ved bruk av en tørket urt (burot/mugwort), som enten settes på nåler i akupunkturpunkter eller på akupunkturpunkter direkte. Man kan også sette urten på skiver av ingefær/hvitløk. Når moxaen påtennes tilføres kroppen varme/energi på de ønskede punkter. Man kan også bruke såkalte moxasigarer, hvor urten er rullet i papir til en sigarformet stang som så tennes på og beveges tett inntil ønsket akupunkturpunkt.

Cupping/kopping, som er vakumbehandling av akupunkturpunkter og hudområder, regnes også som en teknikk innen akupunkturen. Vakumbehandlingen innebærer at blod blir trukket ut til hudens ytre lag og kan foreksempel bidra til oppmyking av stive muskler, og/eller øke blodsirkulasjon i et ønsket område.

Akupunktur er en del av tradisjonell kinesisk medisin (TKM/TCM) sammen med urtemedisin, massasje (Tuina), kostholdsveiledning og qi gong/taiji quan (øvelser og treningsteknikker). Ifølge akupunkturteorien strømmer livsenergien i bestemte kanaler i kroppen som kalles meridianer, og i disse kanalene finnes en rekke punkter som energistrømmen kan påvirkes gjennom.

Det er idag beskrevet 12 hovedmeridianer, 8 ekstrameridianer og over 400 kjente punkter. Disse akupunkturpunktene kan stimuleres på flere ulike måter. Mest brukt er nåler, deretter trykk (akupressur), laser, varme (moxaurt) og elektrisitet (elektrisk stimulering av nåler).

Når nålen treffer et akupunkturpunkt opplever pasientene ofte en spesiell følelse av tyngde og utvidelse kalt De Qi (nålefølelse). Dette er viktig for behandlingseffekten og viser at nålen har fått kontakt med energistrømmen gjennom kroppen.

Det kan være for lite energi et sted og for mye energi et annet sted, eller energien kan være blokkert. Fra omgivelsene våre kan vi bli påvirket av sykdomsfremkallende energi som kan trenge inn i kroppen og forstyrre energisirkulasjonen. Kulde og fuktighet kan f.eks. angripe ledd og muskulatur og gi reumatiske smerter. All smerte er uttrykk for en stagnasjon av energi, dvs. for mye energi på feil sted. Nålene settes derfor i spesielle punkter og stimuleres for å bevege energistagnasjonen og dermed fjerne smerten.

I Tradisjonell Kinesisk Medisin betraktes kroppen som en helhet, hvor kropp og sjel er et integrert hele. Kroppen består av 12 organer hvor hvert organ har sitt eget energikretsløp. Disse ulike enrgikretsløpene binder de ulike deler av kroppen sammen til en helhet. For at du skal være frisk, må det være harmoni og balanse i dette organ-energi-kretsløpet. Det må være likevekt mellom kulde og varme, hvile og aktivitet, mellom Yin og Yang.

Kinesisk diagnostikk som å se på tungen og kjenne på pulsen er viktig. Dette er diagnosemetoder som ikke tar sikte på å gi informasjon om en medisinsk sykdom, men heller om det finnes en ubalanse i energikretsløpet, som nålene senere skal prøve å påvirke kroppen til selv å rette opp i.

Akupressur har sin bakgunn i tradisjonell kinesisk medisin og bygger på samme teori som akupunktur. Men i stedet for å påvirke meridianenes akupunkturpunkter med nåler så trykker vi på dem med fingrene for å stimulere energiflyten i meridianene og for å påvirke de indre organene. Akupressur er en meget stillferdig og behagelig metode.

Tuinamassasje er blitt benyttet av kineserene i tusenvis av år med meget godt resultat. Det er en blanding av massasje og akupunktur (akupressur). I stedet for nåler benyttes hender, fingre og knoker for å rette opp problemer og ubalanser i kroppen. Pasienten beholder klærne på under behandlingen. Massasjen går ut på å få i gang energiflyten i meridianene. Tuina bygger på samme prinsipp som akupunktur og akupressur som går ut på at når energiflyten i meridianene kommer i ubalanse kan sykdommer oppstå. Tuina massasjen inneholder mange forskjellige teknikker som har en balanserende effekt på mennesket.

Alternative behanlingsformer ved Sesam:

Øreakupunktur: Innnenfor alternativ medisin har det blant annet blitt lansert teorier der det hevdes at helheten er gjenspeilet i kroppens enkelte deler, og dette har gitt opphavet til øreakupunktur (auriculoterapi), fotsoneterapi, kinesisk skalleakupunktur, YNSA (Yamamoto's New Scalp Acupuncture) og ECIWO-akupunktur (Embryo Containing Information Whole Organism).

Disse metodene skiller seg fra vanlig klassisk akupunktur ved at terapeutene ikke tenker meridianer, men snarere refleksologi. Det vil si at behandling av punkter på definerte steder på kroppen vil gi et signal til sentralnervesystemet som igjen fører til fysiske reaksjoner et annet sted på kroppen.

Øret har flere hundre slike reflekspunkter. Det kreves derfor stor nøyaktighet og lang erfaring for å oppnå gode resultater ved såkalt øreakupunktur. Ved vår klinikk brukes øreakupunktur som regel for å understøtte og forsterke den vanlige akupunkturbehandlingen, men kan også brukes som egen enkeltstående teknikk.

YNSA: I likhet med øreakupunkturen er YNSA et eksempel på en refleksologisk behandlingsteknikk (se overstående beskrivelse) som vi yter ved vår klinikk. Yamamoto's New Scalp Acupuncture (YNSA) er en refleksologisk akupunkturform som ble utviklet i 1960- årene. Nålene settes inn mot skallen (i panne og ved øret) som skal påvirke sensoriske og motoriske regioner av hjernen. Kan ha god effekt på hodepine/migrene, slagpasienter og på motoriske lidelser.

Triggerpunktsbehandling: Et triggerpunkt er enkelt sagt en "muskelknute" som gir smerteutstråling. Et slikt hyperirritabelt punkt (myofasciale tenderpoint) i en muskel er noe alle mennesker før eller siden blir rammet av. Et triggerpunkt er alltid ømt når man klemmer på det, og det kan gi en utstrålende smerte til en annen del av kroppen, samt såkalte autonome fenomen. Sistnevnte fenomen kan vise seg som økt svetteaktivitet, blodårer som trekker seg sammen eller utvider seg (kan være årsak til hodepine/migrene), synsforstyrrelser, hørsel-/tinnitus problematikk. Ved vår klinikk behandler vi triggerpunkter med trykk/pressur av punktene eller med nåling av punktene.